Komunikaty prasowe

29.12.2008
Odkryj swój Wszechświat podczas Międzynarodowego Roku Astronomii 2009
Ostatnie dni przed rozpoczęciem Nowego 2009 Roku, to okres w którym astronomowie z całego świata kończą przygotowania do inauguracji Międzynarodowego Roku Astronomii. Przedstawiciele 135 narodów od ponad dwóch lat pracują razem, aby w ciągu nadchodzących 365 dni roku 2009 Wszechświat stał się bliższy Ziemi.

21.11.2008
Ceremonia Otwarcia Międzynarodowego Roku Astronomii 2009: zapisz datę
Na sześć tygodni przed początkiem 2009 roku organizatorzy Międzynarodowego Roku Astronomii są gotowy do Ceremonii Otwarcia. Będzie to spektakularne wydarzenie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w Paryżu w dniach 15 i 16 stycznia 2009 roku. Spodziewane są setki uczestników, włącznie z członkami rodzin królewskich, ministrami, laureatami Nagrody Nobla i sławnymi naukowcami. Prosimy dziennikarzy o zapisanie daty w swoich kalendarzach.

30.04.2008
UNESCO i Międzynarodowa Unia Astronomiczna podpisały kluczowe porozumienie w sprawie inicjatywy "Astronomia i Światowe Dziedzictwo"
Dzisiaj (30 paĄdziernika 2008 roku) zostanie podpisana umowa pomiędzy UNESCO, a Międzynarodową Unią Astronomiczną (IAU). IAU zostanie dzięki temu zaangażowana w realizację projektu UNESCO "Astronomia i Światowe Dziedzictwo", którego celem jest pomoc w nadaniu lokalizacjom astronomicznym miana "Olbrzymich Wartości Uniwersalnych".

5.06.2008
Pierwszy projekt główny IYA2009 sprowadza gwiazdy do Liverpoolu
Prototyp wystawy zdjęć astronomicznych o tytule "Z Ziemi w Kosmos" to zapowiedĄ szeregu inicjatyw planowanych z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. Oszałamiająca ekspozycja obrazów zabierze zwiedzających w głąb Wszechświata w dniach 7-29 czerwca 2008 roku, w Albert Dock w Liverpoolu, w Wielkiej Brytanii.

17.01.2008
Już 100 krajów będzie obchodzić Międzynarodowy Rok Astronomii 2009
Organizatorzy Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 (IYA2009) - Międzynarodowa Unia Astronomiczna i UNESCO - witają setny kraj, który dołączył do licznej listy państw i organizacji, które przygotowują się do obchodów "światowego święta astronomii". Ten krok milowy został osiągnięty w zaledwie cztery tygodnie po oficjalnej proklamacji IYA2009 przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

20.12.2007
ONZ ogłasza rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Astronomii
Wczesnym rankiem polskiego czasu 62. Zgromadzenie Ogólne Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ogłosiło rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Astronomii. Rezolucja została zgłoszona przez Włochy, ojczyznę Galileusza. Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 jest inicjatywą Międzynarodowej Unii Astronomicznej i UNESCO.

21.12.2006
Witryna IYA2009 dostępna, można kontaktować się z szefami komitetów narodowych
Witryna internetowa Międzynarodowego Roku Astronomii (IYA2009) http://www.astronomy2009.org została właśnie udostępniona publicznie. Strona jest punktem startowym globalnych i lokalnych wydarzeń IAY2009. Każdy zainteresowany może skorzystać z serwisu w celu skontaktowania się ze swoim krajowym komitetem organizacyjnym. Konferencja Communicating Astronomu with the Public 2007 (CAP2007), które odbędzie się w Atenach (paĄdziernik 2007) będzie obejmować przygotowania do IYA2009 jako swój głównym temat.

26.10.2008
Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłasza Międzynarodowy Rok Astronomii
Międzynarodowa Unia Astronomiczna będzie koordynować Międzynarodowy Rok Astronomii 2009. Inicjatywa ta jest okazją dla mieszkańców Ziemi do głębszego spojrzenia na wkład astronomii do wszystkich kultur ludzkości. Co więcej, będzie stanowić platformę do informowania społeczeństw o najnowszych osiągnięciach astronomii i wskazywania kluczowej roli astronomii w edukacji.


do góry