Organizacje astronomiczne w Polsce

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)
Organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 r. Wspólnie z PTMA wydaje dwumiesięcznik "Urania - Postępy Astronomii".
prezes: prof. dr hab. Edwin Wnuk
Strona internetowa: http://www.pta.edu.pl

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA)
Najstarsza organizacja zrzeszająca polskich miłośników astronomii. Istnieje od 1919 r. Wspólnie z PTA wydaje dwumiesięcznik "Urania - Postępy Astronomii".
prezes: dr Henryk Brancewicz
Strona internetowa: http://ptma.astronomia.pl

Klub Astronomiczny Almukantarat
Działa od 1985 r. Organizuje obozy astronomiczne dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych, prowadzi portal astronomiczny AstroNet.
prezes: Wojciech Rutkowski
Strona internetowa: almu.astronet.pl

Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne "Grupa Lokalna" (PPSAE)
Założone w 2001 r. Popularyzuje astronomię. Organizuje Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii (OZMA).
prezes: Marek Nikodem
Strona internetowa: http://ozma.astronomia.pl

Pracownia Komet i Meteorów (PKiM)
Istnieje od 1987 r. Zrzesza miłośników obserwacji i badań meteorów. Wydaje czasopismo "Cyrqularz".
prezes: Przemysław Żołądek
Strona internetowa: http://www.pkim.org

Polskie Towarzystwo Meteorytowe (PTM)
Działa od 2002 r. Skupia osoby zainteresowane tematyką meteorytów.
prezes: dr hab. Łukasz Karwowski
Strona internetowa: http://www.ptmet.org.pl

Stowarzyszenie Polaris OPP
Zajmuje się popularyzacją astronomii, prowadzi projekt Ciemne Niebo oraz akcję Astroprocent.
prezes: Piotr Nawalkowski
Strona internetowa: http://www.polaris.org.pl

Towarzystwo Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego (TOS)
Istnieje od 1981 r. Skupia osoby zainteresowane obserwacjami Słońca.
prezes: Piotr Urbański
Strona internetowa: http://tos.astrowww.pl

Fundacje:

  • Fundacja Astronomii Polskiej
  • Fundacja im. Mikołaja Kopernika
  • Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernikado góry