Polskie uczelnie i instytuty naukowe związane z astronomią

17 instytucji w 13 miastach:

Uniwersytet w Białymstoku
Zakład Astronomii i Astrofizyki
ul. Lipowa 41
15-424 Białystok

Uniwersytet Gdański
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk
tel: 058 341 87 00, 058 523 22 30
fax: 058 341 87 00, 058 523 22 30
http://www.iftia.univ.gda.pl

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Fizyki
Zakład Astrofizyki
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
tel. 041 349 64 84 (do 88), 041 349 64 82
fax: 041 349 64 43
http://www.ujk.kielce.pl/ifiz/za/

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Obserwatorium Astronomiczne
ul. Orla 171
30-244 Kraków
tel. 012 425 14 57, 012 425 12 94, 012 425 17 71
fax: 012 425 13 18
http://www.oa.uj.edu.pl

Uniwersytet Łódzki
Katedra Astrofizyki
ul. Pomorska 149/153
90-236 ŁódĄ
tel. 042 635 57 42, 042 635 42 61, 042 635 57 47
http://www.wfis.uni.lodz.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Fizyki
Katedra Astronomii
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 012 637 97 47
fax: 012 637 22 43
http://www.as.up.krakow.pl/pl-ascii/index.php3

Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel/fax: 077 452 72 00
http://www.wmfi.uni.opole.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Obserwatorium Astronomiczne
ul. Słoneczna 36
60-286 Poznań
tel. 061 829 27 70
fax: 061 829 27 72
http://www.astro.amu.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Fizyki
ul. Rejtana 16A
35-959 Rzeszów
tel: 017 872 11 06, 017 872 11 07
fax: 017 872 12 83
http://www.fonon.univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Fizyki
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin
http://www.fiz.univ.szczecin.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Centrum Astronomii
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Tel: 056 611 30 02
Fax: 056 611 30 08
http://www.astri.umk.pl

Uniwersytet Warszawski
Obserwatorium Astronomiczne
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
tel. 22 553 05 07 (do 22), 022 553 05 09, 022 629 53 46
fax: 22 629 49 67
http://www.astrouw.edu.pl

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
placówki w Warszawie i w Toruniu
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
tel. 022 841 00 41
fax. 022 841 00 46
http://www.camk.edu.pl

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel. 022 847 09 20
fax: 022 843 13 69
http://www.cft.edu.pl

Centrum Badań Kosmicznych PAN
placówki w Warszawie i w Borowcu koło Poznania
Bartycka 18A
00-716 Warszawa
tel. 022 840-37-66
http://www.cbk.waw.pl

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Astronomiczny
ul. Kopernika 11
51-622 Wrocław
tel. 071 372 93 73, 071 372 93 74
fax: 071 372 93 78
http://www.astro.uni.wroc.pl

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Astronomii
Wieża Braniborska
ul. Lubuska 2
65-265 Zielona Góra
tel./fax 068 328 73 60
http://astro.ia.uz.zgora.pl

do góry